Tvé tělo jest tělem mým

Nakladatel: Drašner
Rok vydání: 1928

Cena: 80,00 Kč

Další informace
brož, obálka St. Hudeček, chybí titulní list, potrhaná obálka